Mieters Goede Doel

Mieters Goede Doel is…

Een jaar lang gratis marketingondersteuning voor jouw goede doel of inspirerend initiatief!

Elk jaar kiezen wij één initiatief dat wij een jaar lang begeleiden en klaarstomen om zelf aan de weg te blijven timmeren.

Waarom?

Het hele jaar werkt Mieters voor verschillende ondernemingen en voeren we een zakelijke bedrijfsvoering. Plat gezegd: We zijn druk bezig met het commerciële succes van onze klanten en onze eigen broodwinning. Omdat we niet alleen commercieel bezig willen zijn, maar ook de behoefte hebben om wat ‘goeds’ te doen, bieden we onze expertise een jaar lang gratis aan voor een goed doel of inspirerend initiatief.

Wat biedt Mieters Goede Doel?

  • We maken een plan van aanpak voor de totale online zichtbaarheid. We ontwikkelen handige handvaten om later zelf de promotie werkzaamheden te kunnen continueren.
  • We leveren een nieuwe website specifieke gemaakt voor jouw inititatief.
  • Gratis hosting voor de website voor de komende jaren.
  • Heeft het goede doel een ANBI-status? Dan gaan we een campagne opzetten om gratis online te kunnen adverteren (o.v. goedkeuring derde instantie)
  • Een jaar lang coaching en support


Hoe komt jouw initiatief in aanmerking voor Mieters Goede Doel?

Stuur ons op een A4-tje een pitch waaruit blijkt dat jouw initiatief een positieve bijdrage levert voor onze omgeving of voor een specifieke groep.
Vertel welke mogelijkheden er binnen de organisatie zijn om voldoende tijd te steken in de promotie en om de werkzaamheden na een jaar zelfstandig verder te kunnen continueren.

Ook bijdragen aan Mieters Goede Doel?

We vinden het fijn als jij ook wil bijdragen aan Mieters Goede Doel. We overleggen graag eens over hoe je ondersteuning kunt bieden of hoe jij financieel kunt bijdragen aan het goede doel.